Info centar

Zaštita osobnih podataka

Od 25. 05. 2018. godine u Republici Hrvatskoj je u primjeni Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) koja predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Sukladno Uredbi, donijeli smo Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka i imenovali Službenika za zaštitu osobnih podataka, koji dodatno brine da se Vaši osobni podaci u Hrvatskoj obrtničkoj komori (dalje u tekstu HOK) zakonito obrađuju. Naš Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka dostupan je ovdje te Vas molimo da se dodatno informirate o svojim pravima, kao i novim standardima zaštite privatnosti koje HOK uvodi u poslovanje.

Kao što Vam je poznato, HOK prikuplja i obrađuje osobne podatke prvenstveno s ciljem promicanja obrta i obrtništva, zastupanja i predstavljanja obrtnika i ostalih članova HOK-a pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu, pružanja pomoći prilikom osnivanja i poslovanja obrta, ali i ugovaranja usluga i uspostavljanja poslovnog odnosa, ispunjenja ugovornih obveza, unaprjeđenja poslovnih procesa te izvršavanja zadaća od javnog interesa.

Količina podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti usluge koje pružamo. Uz podatke koji su nam potrebni za te svrhe postoji mogućnost prikupljanja i dodatnih podataka koji su nam potrebni a radi ispunjenja naših zakonskih obveza.

Zahtjeve u pogledu zaštite Vaših podataka koji su propisani Uredbom obradit ćemo u skladu sa svim odredbama Uredbe i ostalih propisa Republike Hrvatske te ove postupke shvaćamo kao priliku da postojeće povjerenje dodatno učvrstimo i unaprijedimo.

Ukoliko imate potrebu za daljnjim informacijama obratite se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na broj 01 4806 666 ili upitom na: hok@hok.hr.

Ostvari sanMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaHrvatska obrtnička komoraZajedno do fondova EUEuropski strukturni i investicijski fondoviOperativni program konkurentnost i kohezija

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj