Događanja

E-trgovina & ARS

ONLINE

/ Okrugli stol - blok webinar

BLOK WEBINARI IZ E-TRGOVINE I ALTERNATIVNOG RJEŠAVANJA SPOROVA

Pojasniti će vam se što je alternativno rješavanje sporova, zašto poduzetnicima treba ARS , koje vrste ARS-a možete koristiti u Hrvatskoj i u prekograničnom poslovanju te kako funkcionira on-line rješavanje sporova.

Predavač: Suzana Kolesar, Dr. iur.

Saznati ćete koji modeli e-Trgovine postoje i kako ih možete modulirati da postižu optimalne rezultate za Vaš posao ili ideju. Biti će riječi i o mjerenju učinka digitalnog marketinga kao i o ključnim elementima pri kreiranju sadržaja.

Predavač: Siniša Begović, MBA

Za svakog polaznika webinara, po izlasku iz tiska, osigurali smo besplatni primjerak Vodiča kroz E-trgovinu i alternativno rješavanje sporova .

Uskoro ćete na www.budipoduzetnik.eu web stranici moći pristupiti polaganju testa iz e-trgovine i ARS-a.

Svi polaznici koji uspješno polože test dobiti će certifikat temeljem kojeg će moći ostvariti pogodnosti u sklopu usluga HOK-a i njegovih partnera iz područja e-trgovine i ARS-a .

Kalendar događanja

ONLINE - TRAVANJ 2021 - U NAJAVI

Okrugli stol - blok webinar

Alternativno rješavanje sporova

ONLINE - TRAVANJ 2021 - U NAJAVI

Okrugli stol - blok webinar

e-Trgovina

Arhiva događanja

Online ZOOM - 30.11.2020. 14:00

Okrugli stol - blok webinar

e-Trgovina

Online ZOOM - 30.11.2020. 15:00

Okrugli stol - blok webinar

Alternativno rješavanje sporova

Online ZOOM - 08.12.2020. 16:00

Okrugli stol - blok webinar

e-Trgovina

Online ZOOM - 08.12.2020. 17:00

Okrugli stol - blok webinar

Alternativno rješavanje sporova

Online ZOOM - 10.12.2020. 13:30

Okrugli stol - blok webinar

e-Trgovina

Online ZOOM - 10.12.2020. 14:30

Okrugli stol - blok webinar

Alternativno rješavanje sporova

ONLINE - 4.3. od 17 do 19 sati

Okrugli stol - blok webinar

e-Trgovina & Alternativno rješavanje sporova

Gdje smo

Ostvari sanMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaHrvatska obrtnička komoraZajedno do fondova EUEuropski strukturni i investicijski fondoviOperativni program konkurentnost i kohezija

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj